×


Taip pat skaitykite

  • Kaip taisyklingai plauti rankas?

    Rankų plovimas yra viena iš svarbiausių profilaktinė priemonė, norint išvengti susirgimo. Rankas reikėtų plauti dažnai ir kruopščiai su vandeniu ir muilu bent 20 sekundžių. Jei muilo ir vandens nėra, taip pat galima naudoti alkoholio pagrindu pagamintą rankų antiseptiką su ne mažiau kaip 60 proc. alkoholio. V...

  • Informacija pacientams: keičiasi klinikų darbo metodai pandemijos metu

    Mieli pacientai, paskelbus karantiną Lietuvoje dėl COVID-19 pandemijos šeimos gydytojų ir slaugytojų darbo metodai keičiasi.  Kaip galime padėti užkirsti  viruso plitimui?  – LIKIME NAMUOSE! Norime informuoti, kad: Konsultacijos su šeimos gydytojais ir slaugytojomis bus vykdomos nuot...

INTEGRALIOS PAGALBOS PASLAUGŲ, TEIKIAMŲ NAMUOSE, PLĖTRA IR KOKYBĖS GERINIMAS PANEVĖŽIO MIESTE

Projekto metu integrali pagalba teikiama Panevėžio miesto senyvo amžiaus asmenims, neįgaliems darbingo amžiaus asmenims ir neįgaliems vaikams.
Projekto įgyvendinimo laikotarpiu integrali pagalba bus suteikta 36 asmenims.
Siekiant užtikrinti, kad integralios pagalbos gavėjų artimieji (šeimos nariai) geriau suvoktų bei užtikrintų neįgalių ir senyvo amžiaus asmenų poreikius, bus teikiamos individualios ir grupinės konsultacijas. Individualiai ir grupėse numatoma konsultuoti 36 asmenis.
Kokybišką integralios pagalbos teikimą ir konsultavimą užtikrina aukšta darbuotojų kompetencija. Mobilių komandų darbuotojai mokysis pagal profesinę slaugytojo padėjėjo mokymo programą (10 asmenų).

Laukiamas rezultatas

Pakelta darbuotojų kvalifikacija (10 asmenų), paskatintas bendruomenės įsitraukimas į neformalios pagalbos procesą (25 asmenys), suteiktos kompleksinės socialinės globos ir slaugos paslaugos (36 gavėjai), patenkinti gyvybiškai svarbūs neįgalių ir senyvo amžiaus asmenų poreikiai, užtikrintas šeimos narių konsultavimas jiems rūpimais klausimais (36 asmenys).

Projekto tikslas

Suteikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) namuose neįgaliems vaikams, neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams.

Projekto partneriai

Panevėžio miesto savivaldybė bei VšĮ Šv. Juozapo globos namai. Projekto partneris Panevėžio m. savivaldybė dalyvaus projekto viešinime, partneris VšĮ Šv. Juozapo globos namai kartu su Vykdytoju suformuos 3 mobiliąsias komandas, aprūpins jas automobiliais, įranga, sanitarinėmis ir higienos prekėmis.

TOP