×


Taip pat skaitykite

  • Velykinio sveikinimo atvirukas

    Sveikiname su šv. Velykom!

    Linkime, jog su pavasariu Jus aplankytų įkvėpimas, šiluma ir džiaugsmas. Tegul stiprūs būna ne tik margučiai, bet ir Jūsų sveikata!  Ramių ir gražių švenčių Jums linki direktorė Raimonda Ulianskienė....

  • Paliatyviosios pagalbos diena!

    Paliatyvioji pagalba skirta nepagydoma liga sergantiems asmenims, kurių būklė blogėja, nepaisant taikomo gydymo. VšĮ Paliatyviosios pagalbos klinikos specialistų komanda (gydytojas, slaugytojas, socialinis darbuotojas) teikia paliatyviosios pagalbos paslaugas namuose: lanko ligonius, vertina jų būklę, atlieka...

INTEGRALIOS PAGALBOS PASLAUGŲ, TEIKIAMŲ NAMUOSE, PLĖTRA IR KOKYBĖS GERINIMAS PANEVĖŽIO MIESTE

Projekto metu integrali pagalba teikiama Panevėžio miesto senyvo amžiaus asmenims, neįgaliems darbingo amžiaus asmenims ir neįgaliems vaikams.
Projekto įgyvendinimo laikotarpiu integrali pagalba bus suteikta 36 asmenims.
Siekiant užtikrinti, kad integralios pagalbos gavėjų artimieji (šeimos nariai) geriau suvoktų bei užtikrintų neįgalių ir senyvo amžiaus asmenų poreikius, bus teikiamos individualios ir grupinės konsultacijas. Individualiai ir grupėse numatoma konsultuoti 36 asmenis.
Kokybišką integralios pagalbos teikimą ir konsultavimą užtikrina aukšta darbuotojų kompetencija. Mobilių komandų darbuotojai mokysis pagal profesinę slaugytojo padėjėjo mokymo programą (10 asmenų).

Laukiamas rezultatas

Pakelta darbuotojų kvalifikacija (10 asmenų), paskatintas bendruomenės įsitraukimas į neformalios pagalbos procesą (25 asmenys), suteiktos kompleksinės socialinės globos ir slaugos paslaugos (36 gavėjai), patenkinti gyvybiškai svarbūs neįgalių ir senyvo amžiaus asmenų poreikiai, užtikrintas šeimos narių konsultavimas jiems rūpimais klausimais (36 asmenys).

Projekto tikslas

Suteikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) namuose neįgaliems vaikams, neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams.

Projekto partneriai

Panevėžio miesto savivaldybė bei VšĮ Šv. Juozapo globos namai. Projekto partneris Panevėžio m. savivaldybė dalyvaus projekto viešinime, partneris VšĮ Šv. Juozapo globos namai kartu su Vykdytoju suformuos 3 mobiliąsias komandas, aprūpins jas automobiliais, įranga, sanitarinėmis ir higienos prekėmis.

TOP